Kontakt

Toto webové sídlo www.medzibrodienadoravou.ocu.sk spravuje Obec Medzibrodie nad Oravou   a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

UPOZORNENIE: Táto web stránka už nie je aktualizovaná:

Nová adresa stránky obce: www.medzibrodienadoravou.sk

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Medzibrodie nad Oravou
č. 122
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00314650

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Región: Dolná Orava
Počet obyvateľov: 469
Rozloha:  438 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

Všeobecné informácie:  janota.medzibrodie@gmail.com
Podateľňa:  janota.medzibrodie@gmail.com
Starosta: Mgr. Michal Janota, janota.medzibrodie@gmail.com, mobil: 0904 150 813
Informácie o napĺňaní webového sídla: janota.medzibrodie@gmail.com  

Sekretariát:
Tel:
+ 421 43 / 589 33 09 , Fax: + 421 43 / 589 33 09 , Email: janota.medzibrodie@gmail.com

Kompetencie:

Obec  Medzibrodie nad Oravou  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec  Medzibrodie nad Oravou je zriadený na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Pia tok
7:00 - 12:30
7:00 - 12:30
7:00 - 12:30
7:00 - 12:30
7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 14:00
13:00 - 15:00

Aktualizované 01.07.2011

Technický prevádzkovateľ: webex media

Dunajská 12
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

Táto web stránka ukončila Nová-WWW.Medzibrodienadoravou.sk